30
01/17
Ubezpieczenie mieszkania pod wynajem

Wynajmując mieszkanie powinniśmy zadbać o jego zabezpieczenie przed niespodziewanymi sytuacjami. W tym celu warto jest wykupić ubezpieczenie mieszkania. Chociaż nie jest ono obowiązkowe to jednak dobrze jest je mieć, bo nigdy nie wiadomo co się może wydarzyć, w myśl powiedzenia „przezorny zawsze ubezpieczony”. Polisę powinien wykupić zarówno właściciel jak i najemca.

Wybieramy odpowiednie ubezpieczenie
Wynajmujący musi liczyć się z tym, że mieszkanie podczas eksploatacji może ulec pewnym zniszczeniom i to nie tylko z przyczyn leżących po stronie najemcy. Czasami pobrana kaucja może nie wystarczyć na pokrycie powstałych szkód. Podejmując decyzję o wykupie odpowiedniej polisy warto zastanowić się nad wyborem ubezpieczyciela, omówieniu warunków i wysokości składki. Wiadomo, że mieszkanie najczęściej narażone jest na szkody powstałe na skutek: zalania, pożaru, oraz kradzieży z włamaniem. I to głównie od tych zdarzeń powinno być ubezpieczone (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych).

Zalanie jest jedną z częściej występujących szkód. Usunięcie jej może kosztować nawet kilka tysięcy złotych, zwłaszcza w sytuacji kiedy mieszkanie zostanie zalane w dużym stopniu i ucierpią na tym nie tylko ściany, ale i wyposażenie (meble, dywany). Przyczyną zalania mogą być na przykład: pęknięte rury, czy dziurawy dach.
Usunięcie szkód powstałych po pożarze może być jeszcze bardziej kosztowne. Przyczyną są głównie zwarcia instalacji elektrycznych, czy rozszczelnienia w przewodach kominowych.
Kradzież z włamaniem jest często bardzo dotkliwą szkodą, która może dotknąć zarówno lokatora jak i wynajmującego. Złodzieje najczęściej są zainteresowani dobrym sprzętem elektronicznym i RTV (laptopy, telewizory), oraz drogą biżuterią, cennymi obrazami, sprzętem turystycznym, jak: rower, czy narty.

Aby ubezpieczenie spełniło swoje zadanie musi być dobrze dobrane, dlatego tak ważne jest podanie wszystkich informacji z zaznaczeniem czy jesteśmy właścicielem, czy też najemcą. Ma to spore znaczenie w momencie wypłaty ewentualnego odszkodowania. Skutkiem źle dobranej polisy może być brak wypłaty odszkodowania po wynikłej szkodzie lub zbyt niska kwota, która tylko w nieznacznym stopniu pokryje powstałe zniszczenia.

Ubezpieczenie dla właściciela
Wynajmujący powinien głównie zadbać o ochronę mieszkania od zdarzeń losowych: zalanie, czy pożar. Dobrym pomysłem jest też uwzględnienie w polisie, ubezpieczenia od przepięć elektrycznych, czy dewastacji, co w przypadku wynajmowanego mieszkania wydaje się być jak najbardziej logiczne, tym bardziej, że mogą one wystąpić nagle i nie muszą być zależne od lokatora, a mogą spowodować spore straty finansowe.
Jeżeli wynajmujący wyposażył nieruchomość w drogi i nowoczesny sprzęt RTV/AGD, czy w drogie meble to powinien dodatkowo również zastanowić się nad opcją ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku.
Przed podpisaniem umowy z zakładem ubezpieczeń należy dokładnie zapoznać się z warunkami i zakresem ubezpieczenia, ponieważ w różnych towarzystwach mogą one być różne.

Ubezpieczenie dla najemcy
Najemca nie ma obowiązku wykupu ubezpieczenia w wynajmowanym mieszkaniu, ale w niektórych przypadkach może to być dla niego korzystne rozwiązanie. Powinien przede wszystkim pomyśleć o ochronie własnego majątku i ubezpieczyć ruchomości domowe. Będą to wszystkie elementy wyposażenia stanowiące jego własność. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że polisa nie obejmie swoim zakresem rzeczy właściciela (tu zadziała jedynie ubezpieczenie wykupione przez wynajmującego).

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Dodatkowym ubezpieczeniem jakie może się przydać i które warto posiadać, jest ochrona OC w życiu prywatnym. Chroni ona przed szkodami rzeczowymi wyrządzonymi osobom trzecim przez wszystkich domowników, jak na przykład: zalanie mieszkania sąsiadom.

Assistance domowe – czy warto?
Wykup tej opcji może znacznie ułatwić usuwanie powstałej szkody. Jak to działa? Kiedy mamy kłopot, wystarczy telefon do centrum pomocy i oczekiwanie na specjalistę. Dodatkowo jeżeli szkoda powstała z tytułu assistance domowego, to każdy ubezpieczony, zarówno właściciel jak i najemca otrzyma odszkodowanie w ramach zawartej umowy i w granicach wyznaczonej sumy gwarancyjnej.